Varför ska man välja just tåg? Denna fråga dyker säkert upp i människors huvud när de skall bestämma en resa. Hur ska man ta sig dit? Vilket transportmedel är det bästa?

Jo, vill du vara miljövänlig och samtidigt välja ett smidigt och snabbt alternativ är det just tåg som är det bästa sättet att ta sig fram på. Du kan enkelt boka en biljett och bekvämt ta dig fram till din station. Du får bra service medan du reser och gör samtidigt en insats för miljön. Väljer du tåg väljer du också att färdas med andra passagerare, varför  tåg är ett bra alternativ för dig som vill värna om både miljö och resa kollektivt. Med tåg går det flera avgångar så du får mer alternativ och kan bättre anpassa ditt resande efter dina egna önskemål. Tåg kan vara en aning dyrare än om du skulle färdas med buss, men å andra sidan vill du resa bekvämare och samtidigt fortare, är tåget ett bättre alternativ. Läs mer om att resa med tåg genom europa och ett InterRail-pass här.

För miljö och samhälle är tåget det enda hållbara transportmedlet som kan utvecklas och byggas ut i stor omfattning. Nästan alla tåg går på elektricitet och tåget släpper med andra ord inte ut några avgaser. Att resa med tåg är både bekvämt, enkelt och prisvärt och ger goda möjligheter att både arbeta och koppla av. Det är ett miljövänligt och effektivt trafikmedel. I den spårbundna trafiken uppstår mindre koldioxidutsläpp än i övriga trafikslag. Spårtrafiken förbrukar också mindre energi än andra färdmedel. Just miljöutsläppen är ofta till stor förvåning för passagerarna. Om vi jämnför att resa med tåg inom Sverige Stockholm-Göteborg med att ta flyget mellan dessa städer är det en enorm skillnad sett ur ett miljövänligt perspktiv. Tågen drivs på el som visserligen också förbrukar energi. Men den energi som tågen drivs på i Sverige är förnybar och har således inte lika stor påverkan i det långa loppet.